Πολιτική Απορρήτου & Cookies

Η GLTY σέβεται το απόρρητό σας και δεσμεύεται να το τηρεί και να το προστατεύει μέσω της συμμόρφωσής της με την Πολιτική Απορρήτου του ισχύει για την ιστοσελίδα μας (εφεξής η «Πολιτική Απορρήτου»). Για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα δεδομένα σας είναι ασφαλή και να διατηρήσουμε την ακεραιότητα των πληροφοριών που μας εμπιστεύεστε, η GLTY έχει υιοθετήσει μία σειρά από οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι όλα τα δεδομένα είναι ασφαλή και προστατευμένα.
Τα περιεχόμενα της Πολιτικής Απορρήτου μας ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς, επομένως σας συμβουλεύουμε να το ελέγχετε περιοδικά για τυχόν ενημερώσεις.

Αρχές Επεξεργασίας

Η GLTY επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GDPR:
Νομιμότητα, Δικαιοσύνη, Διαφάνεια: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται νόμιμα, δίκαια και με διαφανή τρόπο.
Περιορισμένος Σκοπός: Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο ή και καταχρηστικό με αυτούς τους σκοπούς.
Ελαχιστοποίηση δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί της επεξεργασίας.
Ακρίβεια: Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή. Λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλιστεί ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση.
Περιορισμένη Αποθήκευση: Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μόνο για το διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις η GLTY μπορεί να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερες περιόδους προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις.
Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, πρόσβαση ή κλοπή.
Λογοδοσία: Η GLTY συμμορφώνεται με τη διαφανή επεξεργασία δεδομένων και τηρεί τις νομικές της υποχρεώσεις σε σχέση με την προστασία δεδομένων και του απορρήτου.

Συλλογή δεδομένων

Συλλέγουμε διαφόρων τύπων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από και σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας μας, όπως:
Στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομά σας, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση e-mail ή ο αριθμός τηλεφώνου σας, το όνομα χρήστη (εάν εγγραφείτε ως χρήστης). Εάν συνδέεστε στην ιστοσελίδα της GLTY μέσω κάποιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook ή η Google, ενδέχεται να συλλέξουμε το όνομα χρήστη ή/και τη φωτογραφία προφίλ του λογαριασμού σας ("προσωπικές πληροφορίες").
Δεδομένα σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο, όπως η διεύθυνση IP, τα μοτίβα περιήγησης, τα μοτίβα συμπεριφοράς των χρηστών, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και αι στοιχεία χρήσης και πλοήγησης συνδεδεμένα με τη χρήση των cookies.
Σε σχέση με οποιεσδήποτε υπηρεσίες συναλλαγών και πληρωμών, δεδομένα που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, αριθμούς πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, ημερομηνίες λήξης και κωδικούς ασφαλείας. Δεν αποθηκεύουμε ή επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία της κάρτας που χρησιμοποιείτε, καθώς αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται μέσω ενός από τους συμβαλλόμενους παρόχους υπηρεσίων.
Στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε, να αποτρέψουμε ή/και να αποκαταστήσουμε την περίπτωση απάτης ή οποιαδήποτε άλλης επιβλαβούς ενέργειας. Θα επαληθεύσουμε τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε (συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, των στοιχείων χρήστη καθώς και των στοιχείων για τις συναλλαγές πληρωμής) στους εκτελούντες τις πληρωμές. Ιστορικό των παραγγελιών σας μέσω του glty.gr.
Πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία μας. Διατηρούμε αρχείο κάθε μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που μας στέλνετε ή οποιασδήποτε άλλης συνομιλίας έχετε μαζί μας, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε κάθε πρόβλημα ή ανησυχία που είχατε με οποιοδήποτε από τα προϊόντα μας.
Συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή/και όταν μας τα παρέχετε εσείς.

Χρήση πληροφοριών

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς ή εκείνες που μας παρέχετε εσείς, περιλαμβανομένης της προσωπικής πληροφόρησης με σκοπό: να σας παρουσιάσουμε την ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, να σας αποστέλλουμε το newsletter μας, να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή παροχή υπηρεσιών που μας ζητήσατε, να προσφέρουμε και να εκτελέσουμε τους σκοπούς της κύριας δραστηριότητας μας που περιλαμβάνουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις υπηρεσίες διαδικτύου, να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε διαδραστικά σημεία της ιστοσελίδας μας, να μπορέσουμε να προβούμε στην επεξεργασία και διαχείριση της παραγγελίας σας ώστε να ολοκληρώσουμε την πώληση και να εκπληρώσουμε την παραγγελία σας, να επαληθεύσουμε την ταυτότητα ή τον τρόπο πληρωμής ή τον αριθμό κάρτας ώστε να εντοπίσουμε, να αποτρέψουμε και/ή να αποκαταστήσουμε την περίπτωση απάτης ή οποιαδήποτε άλλης επιβλαβούς ενέργειας, να κάνουμε έρευνα πελατών σε περίπτωση που έχουμε τη συγκατάθεσή σας, να παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών και να απαντάμε στα ερωτήματά σας, σε ερωτήματα, σχόλια, αξιώσεις ή διαφωνίες πελατών, καθώς και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό όπου έχουμε τη συγκατάθεσή σας.

Τα δικαιώματα των υποκειμένων

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση για το εάν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και, όπου συμβαίνει αυτό, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και λήψη αντιγράφου.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

Δικαίωμα στη λήθη

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Η GLTY θα προβεί στην διαγραφή αυτών εφόσον ισχύει κάτι από τα κάτωθι:
Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
Αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που να επιτάσσουν την επεξεργασία.
Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υπαχθεί σε παράνομη επεξεργασία.
Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν σε συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.
Έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας στην οποία βασίζεται η επεξεργασία.

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την GLTY τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
Η ακεραιότητα των δεδομένων αμφισβητείται.
Η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.
Η GLTY δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει στην GLTY, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα τρόπο, όπου ισχύει ένα από τα παρακάτω:
Η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση ή σε συμβατική υποχρέωση.

Δικαίωμα υποβολής αναφοράς

Με την επιφύλαξη οποιονδήποτε άλλων ένδικων μέσων που σας παρέχει ο νόμος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε αναφορά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr), εάν θεωρείτε πως η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παραβίαζει τα δικαιώματα σας, στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη στο dpo@glty.gr

Διατήρηση και καταστροφή δεδομένων

Η GLTY διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση να διατηρηθούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με σκοπό τη συμμόρφωση της GLTY με νομική υποχρέωση.
Η διατήρηση προσωπικών δεδομένων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι είναι πραγματικά απαραίτητο, αντιτίθεται στις αρχές της ελαχιστοποίησης και της αναλογικότητας. Επομένως, όταν η επεξεργασία δεδομένων ολοκληρώνεται ή το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος έχει παρέλθει, θα προχωρήσουμε στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Ερωτήματα

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με τις πρακτικές προστασίας απορρήτου μας ή πιστεύετε ότι δεν έχουμε συμμορφωθεί με αυτήν την Πολιτική, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο dpo@glty.gr

Πολιτική cookies

Η GLTY χρησιμοποιεί cookies στην ιστοσελίδα της προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών της. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συναινείτε στη χρήση των cookies.

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού του υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Ένα αρχείο cookie αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας και επιτρέπει στην ιστοσελίδα μας να σας αναγνωρίζει έτσι ώστε να κάνει την επόμενη επίσκεψή σας πιο εύκολη και πιο φιλική στο χρήστη.

Πώς χρησιμοποιεί η GLTY τα cookies

Όταν χρησιμοποιείτε και αποκτάτε πρόσβαση στην ιστοσελίδα της GLTY, ενδεχομένως να τοποθετούμε μερικά αρχεία cookies στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας.
Χρησιμοποιούμε cookies για τους ακόλουθους σκοπούς: για να ενεργοποιήσουμε ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, να παρέχουμε αναλυτικά στοιχεία, να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας, να επιτρέψουμε τις διαφημίσεις, συμπεριλαμβανομένων και των συμπεριφορικών διαφημίσεων, έτσι ώστε να αυξήσουμε τη συνολική αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας μας.
Συγκεκριμένα, η GLTY χρησιμοποιεί τις ακόλουθες κατηγορίες cookies:
νόμισμα - cookie που αποθηκεύει το νόμισμα που προβάλλεται και χρησιμοποιείται.
γλώσσα - cookie που αποθηκεύει τη γλώσσα που προβάλλεται και χρησιμοποιείται.
PHPSESSID - cookie που αποθηκεύει μια τρέχουσα περίοδο σύνδεσης πελατών.
loaded – Δεδομένα που ενημερώνουν εάν είναι η πρώτη φορά που ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα, (για να εμφανιστεί το πρόγραμμα προφόρτωσης).
_ga - Κώδικας παρακολούθησης του Google Analytics, προκειμένου να καταγράφονται στατιστικά στοιχεία επισκεπτών ιστοσελίδας.
Το GLTY αποθηκεύει τα cookies που συλλέγει για μια περίοδο 12 μηνών (στην περίπτωση νομίσματος και γλώσσας), ενώ τα PHPSESSID για όσο διαρκέσει η τρέχουσα συνεδρία του χρήστη (μέχρι το κλείσιμο του browser). Το tracking cookie της Google λήγει μετά στην πάροδο 2 ετών.

Cookies τρίτων

Εκτός από τα δικά μας cookies, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies διαφόρων τρίτων για να αναφέρουμε στατιστικά στοιχεία χρήσης της ιστοσελίδας, να διενεργούν διαφημίσεις μέσα και μέσω της Υπηρεσίας κ.ο.κ.

Ποιες είναι οι επιλογές σας σχετικά με τα cookies

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τα cookies ή να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να διαγράψει ή να αρνηθεί τα cookies, επισκεφτείτε τις σελίδες βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας.
Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι εάν απενεργοποιήσετε τα cookies ή αρνηθείτε να τα αποδεχτείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες που προσφέρουμε, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας και ορισμένες από τις σελίδες μας να μην εμφανίζονται σωστά.